Letecký Klub

V našem Aeroklubu proběhl zájmový kroužek s názvem Letecký Klub (nultý ročník). Náplň a program kroužku byl konzultován se Střediskem Volného času Luhačovice  Cílem akce je podpořit a rozvíjet zájem mladých lidí o letectví, rozšířit jejich znalosti a technické dovednosti – formou zábavných přednášek. Mimo jiné se děti dozvědely

Jak je možné že letadla létají? Základní pojmy konstrukce letadel, aerodynamiky, mechaniky letu, sestavení jednoduchého modelu a praktické simulace letových situací.

Proč vlastně neznám názvy mraků? Základní principy meteorologie, frontálních systémů a poznávání typů oblaků.

Co všechno má pilot v kabině letadla? Letecké přístroje, přístroje pro kontrolu motoru, ovládací prvky v kabině letounů a kluzáků. Práce a rozhodování pilota na palubě letounu.

Kde letadla startují a přistávají a co je větrný rukáv? Základní pravidla pohybu letadel na dráze. Projdeme si v rojnici celou přistávací dráhu, provedeme její kontrolu, posbíráme kameny, opečeme špekáčky.

Jak funguje letadlový motor? Konstrukce leteckých motorů a jejich systémů. Praktické ukázky v hangáru.

Může pilot v letadle zabloudit? Letecké mapy a základy navigace. Navigační systémy v letadlech. Klasická a moderní navigace. 

Jak to všechno začalo? Trocha historie v letectví. Vývoj letadel až po současnost. Působení československých letců za 2. světové války v Anglii. 

 Program zakončila soutěž ve střelbě ze vzduchovky na terče a hlavně vytoužené vyhlídkové lety.

Těšíme se na další pokračování od října nového školního roku.

Zobáci po letech v letu

V sobotu 18. června uspořádali žáci Luboše Vrby, družstvo z roku 1976, sraz. Přezdívku, kterou je tehdy oslovoval, berou stále za svou a hrdě, se k ní hlásí.. Už nejsou všichni, tři už ve stratosféře, nebo kde nás kontrolují a tři byli nenalezeni. Na konci dne některé Luboš vyvezl na C172 a některé zase junior na Blaníku. Ta cérka na jedné fotce mezi nimi je také Lubošova žačka v pokračovací osnově Petra, ale o pár let později. Dnes už s námi létá Z 726 a Cesnu její dcerka Míša (29 let). Nějak ty děcka rychle stárnou !!!!!!!