Výcvik v aeroklubu

Díky statutu veřejného vnitrostátního letiště jsme mohli opět začít s pilotním výcvikem a to jak bezmotorovým, tak motorovým.

Bezmotorový výcvik je možno zahájit již od 14 let, motorový pak od 17 let.

Více informací na aeroklubluhacovice@gmail.com nebo telefonu +420 777 945 960