Kdo jsme

Hlavním posláním spolku je zpřístupnění leteckého sportu mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Náš spolek je jedním ze zakládajících členů Aeroklubu České Republiky. Tato organizace sdružuje jednotlivé aerokluby, je jejich zástupcem u Mezinárodní sportovní letecké federace FAI a je členem sportovních svazů ČR.

Na Zlínsku jsme jediným spolkem, který se zmíněnými činnostmi zabývá. Nejbližšími Aerokluby jsou kluby v Uherském Hradišti, Kroměříži, Hranicích na Moravě. Jsme také jedinými nositeli tradic sportovního letectví ve Zlínském regionu.

V současné chvíli má členská základna 42 členů. Jsou mezi nimi piloti, kteří mají létání jako svůj koníček, ale také profesionální piloti se kterými se můžete setkat například na palubách dopravních letadel českých i zahraničních leteckých společností. Jeden z našich členů pilotuje v české armádě stíhací letoun Gripen a je členem elitního display teamu letectva Armády České republiky.

Na sportovním poli nás v současné době reprezentují dva piloti a jedna pilotka na úrovni členů reprezentace České republiky. Hájí naše barvy na mistrovství Evropy a mistrovství světa v bezmotorovém létání.

Historie…

Pátrat po historii vzniku našeho spolku je trochu podobné putování k pramenu řeky. Každá vzniká z více potůčků, a až po jejich spojení vzniká řeka. Dnešní podoba spolku je výsledkem více jak 80. leté práce a úsilí ne desítek, ale stovek lidí, kterým letectvo a létání přirostlo k srdci a kteří mu obětovali kus svého života.

Ve Zlíně vznikl Aeroklub v roce 1934, jeho prvním předsedou byl p. Červinka, autodopravce a majitel cukrárny na Dlouhé ulici. Nejprve se létalo na svahu u Studijního ústavu (chemická průmyslovka), pak na Mladcové. Ve stejném roce byla založena Zlínská letecká společnost, a.s. v Otrokovicích. Jejím hlavním akcionářem se stala zlínská firma Baťa. Podnik začal výrobou nejdříve bezmotorových, posléze motorových kluzáků a letadel. Záhy se výroba rozšířila na sportovní, zemědělské a cvičné letouny. Aeroklub ze Zlína se se svými aktivitami přemístil na nově budované letiště v Otrokovicích. Podrobnosti těchto začátků se můžete dočíst v knize Jana Dúbravčíka, člena našeho klubu pilotů  seniorů, „Věřili v křídla“.

Okupace v roce 1939 rozvoj létání nejen na Zlínsku ale v celé České republice zastavila a Otrokovický aeroklub stejně jako ostatní aerokluby v republice dolétal. Někteří jeho členové však létali dál a bojovali v zahraničí. Piloti Neradil a Štěpánek zahynuli nad Biskajským zálivem, A. Müller padl v SNP. Stíhač Pavel Kocfelda se vrátil jako příslušník naší jednotky na východní frontě. Je řada dalších jmen lidí, na které můžeme být hrdi, že byli členy Aeroklubu.

Po válce došlo k ohromnému rozmachu sportovního létání v celém Československu. V Otrokovickém aeroklubu byl tento rozmach umocněn rozvojem firmy Moravan Otrokovice, historickým nástupcem Baťových leteckých závodů. Toto období přineslo do historie klubu spoustu slavných vítězství a rekordů ve sportovním létání získaných právě na strojích vyrobených v otrokovickém Moravanu.

Výstavba továrny na výrobu pneumatik (dnešní Barum Continental) v Otrokovicích si vyžádala i zábor velké části tehdejšího otrokovického letiště. To v roce 1972 donutilo aeroklub se přestěhovat na nejbližší vhodné letiště do Holešova. Tam se sloučil s již existujícím místním klubem a dále už nesl název Aeroklub Holešov. V Holešově v průběhu let vychovali instruktoři klubu stovky mladých pilotů, kteří našli své uplatnění v civilním letectví jako piloti dopravních letadel, v armádě jako piloti stíhacích letounů a vrtulníků, nebo se stali úspěšnými sportovními reprezentanty v letecké akrobacii nebo v bezmotorovém létání. Aeroklub Holešov se stal jedním z největších a nejsilnějších klubů v republice.

Stěhování…

V roce 2009 letiště v Holešově potkala likvidace. Letiště muselo ustoupit projektu výstavby průmyslové zóny. Aeroklub čekalo další stěhování, destabilizace a období nejistoty. Neměli jsme hangáry pro svá letadla, neměli jsme potřebné zázemí pro naši činnost. Stále jsme ale měli vůli a morální závazek ke svým předchůdcům a budoucím zájemcům o letecký sport nevzdat se a pokračovat ve své činnosti za každých okolností. Solidarita a přátelství členů okolních klubů v Kroměříži, Hranicích a ve Vyškově nám umožnila přežít několik prvních měsíců azylu a umístit naše letadla do jejich hangárů. Kyjovský Aeroklub nám nabídl pomocnou ruku, uvolnil nám prostory pro zřízení klubovny a nabídl pozemek pro výstavbu hangáru. Po jeho dostavbě jsme se v druhé polovině roku 2009 přestěhovali do Kyjova. Vzhledem k velké vzdálenosti Kyjova od našeho původního působiště jsme se však nikdy s azylem nesmířili a hledali jsme řešení pro budoucnost. Ztráta původního letiště a nejistá vyhlídka do budoucnosti vedla ke změně názvu klubu z Aeroklubu Holešov na Technické sporty Východní Morava. V tomto názvu je ukryta naše snaha přežít složité a těžké období třeba i ve spojení s jinými sportovně technickými aktivitami, ale hlavně v našem regionu.

Dlouhé a nekonečné hledání nových možností pro vybudování zázemí pro letecký sport nás nakonec přivedlo do lokality zemědělského letiště u Biskupic v blízkosti Luhačovic.

Současnost a budoucnost…

Nové prostory, vzletová a přistávací dráha včetně kvalitního zázemí nám umožní pokračovat v naplňování poslání aeroklubu tak, jak jej máme ve stanovách a navázat tak na bohatou historii našeho klubu.

Nové letiště sebou logicky přináší i požadavek nového názvu klubu, který bude vyjadřovat jednak činnost kterou se zabýváme a jednak i místo kde sídlíme.

Vzniká nový název našeho spolku  – Aeroklub Luhačovice…

Pod tímto názvem jsme připraveni naplňovat naše poslání, šířit dobré jméno jak leteckého sportu, tak města Luhačovice.

Jako Aeroklub Luhačovice se chceme se svými aktivitami zapojit do života města Luhačovice a okolních obcí.

Uvítáme spolupráci s ostatními zájmovými kluby a spolky v regionu. Všechny chceme postupně oslovit, nabídnout jim naši spolupráci, naše zázemí a spolu vytvořit něco, co by rozšířilo možnosti a kvalitu volnočasových aktivit v regionu.

Máme co nabídnout…

Náš klub má bohaté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Mladým zájemcům o létání umožňujeme prohlídky letecké techniky spojené s besedami o leteckém sportu. Naše populárně naučné programy pro děti „Povídání o létání“ mají tradičně velmi kladný ohlas ze základních a středních škol.  Výlet na letiště je oblíbeným tématem školních výletů. Každý rok organizujeme také dětský den ve spolupráci s ostatními spolky v regionu. Na podzim zase oblíbenou drakiádu.

Klub leteckých modelářů je neoddělitelnou součástí každého aeroklubu. Děti v modelářských klubech získávají první zkušenosti s letectvím, získávají manuální zručnost a technické vědomosti.

Jsme otevření každé aktivitě, která zpestří volný čas lidem z okolí. Bude hodně záležet na tom, o co bude mezi lidmi zájem a co si do jisté míry také sami zorganizují. Nejsme komerčně založeni, nejsme továrna na zábavu.

V našem klubu ctíme hodnoty jako je přátelství, aktivní přístup k životu, otevřenost a ochota spolupracovat na organizaci kvalitních volnočasových aktivit.

Do regionu přinášíme rozšíření možností kvalitní zábavy hlavně pro mladou generaci (chceme je trochu odtrhnout od počítačů a dostat je do přírody a mezi kamarády s podobnými zájmy). Věříme, že v blízké budoucnosti vedle leteckého sportoviště postupně vznikne na letišti, nebo v okolí zázemí pro další sporty či zábavu. Dětské hřiště, lezecká stěna, cyklotrialová a cyklokrosová dráha, kynologické cvičiště atd. Prostor letiště a jeho okolí je pro takové aktivity optimální