Pro piloty

RADIO 125,285

Veřejné vnitrostátní letiště Luhačovice
Kód ICAO: LKLU
VFR Manual
570x23m tráva
ELEV 1122ft (342 m)

AD: Lety výhradně PPR!. Okruhy W. Asfaltová plocha NENÍ určena pro provoz letadel ani UL! Na asfaltové ploše zvýšený pohyb modelářů a vozidel. Pozor na stoupání prví poloviny RWY02 2,9% (Druhá polovina RWY20 klesá 2,9%). Zákaz provádění výcvikových letů a místní letecké činnosti bez písemného potvrzení provozovatele.

METEO

Finále 02
Finále 20
Finále 20