Letiště

RADIO 125,285

Plocha SLZ neveřejná
570x23m tráva
ELEV 1122ft (342 m)
ALT 2100 ft
Kód ICAO: LKLU (probíhá certifikace)

GPS: LKLUHA

Letistni rad plocha SLZ Luhacovice 10_2018

AD: Lety výhradně PPR!. Okruhy W. Asfaltová plocha NENÍ určena pro provoz letadel ani UL! Na asfaltové ploše zvýšený pohyb modelářů a vozidel. Pozor na stoupání prví poloviny RWY02 2,9% (Druhá polovina RWY20 klesá 2,9%). Zákaz provádění výcvikových letů a místní letecké činnosti bez písemného potvrzení provozovatele.

NOISE: Nepřelétávat okolní obce a statek Horní dvůr (v ose RWY)! Strikní zákaz přeletů Luhačovic včetně lázeňské zóny, Pozlovic, Biskupic a Ludkovic.

METEO