VFR Night

Listopad je většinou u aeroklubových pilotů spojený spíše s rekapitulováním a koncem sezóny. Ne tak ovšem v AK Luhačovice. V rámci zvyšování dovedností, zkušeností, kvalifikací a náletu, jsme se rozhodli rozběhnout výcvik VFR Night (noc :-)) našich členů. Vzhledem k ročnímu období je k tomu teď ideální čas. Výcvik probíhá převážně na letišti v Kunovicích (LKKU) na naší C-172 OK-WIN pod neocenitelným vedením Ivo Kardoše.

VFR Night výcvik obnáší 5 hodin létání, včetně sólo okruhů a navigačního letu min. 1 hod. Navigační lety jsou skvělou příležitostí prohlédnout si noční krajinu a česká města, což je zcela odlišný pohled než ve dne. Zároveň tyto navigační lety poskytují příležitost k letům na řízená letiště. Zatím se nám povedlo zavítat do Prahy a Ostravy. Jedinečnou krásu nočního létání Vám mohou přiblížit následující fotografie.

Výcvik úspěšně dokončilo 5 našich členů. Doufáme že nově nabyté kvalifikace řádně využijeme a další fota snad budou následovat.